Συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων

Πολλές φορές οι γονείς εμφανίζουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους. Ακόμα, ένα παιδί μπορεί κατά περιόδους να εμφανίσει συμπεριφορές που θα προβληματίσουν ή και θα τρομάξουν τους γονείς του. Επίσης, ο ερχομός ενός νέου μέλους στην οικογένεια πάντοτε ανατρέπει τις μέχρι τότε ισορροπίες, όπως και η μεταβάσεις σε διάφορες ηλικιακές φάσεις, ως και την ενηλικίωση και την αποχώρηση ενός παιδιού από το γονικό σπίτι.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων είναι κατάλληλες για τις περιπτώσεις που οι γονείς αντιμετωπίζουν θέματα που τους προβληματίζουν σε σχέση με το παιδί τους. 

Στη συμβουλευτική γονέων ιδανικό θα ήταν να συμμετέχουν και οι δύο γονείς.